• Valitse kieli
  Valitse maa

  KYOCERA Fleet Services Privacy Statement

  Last modified: 7 November 2018
  close up of hands typing on a laptop

  Tämä Tietosuojalauseke (”Lauseke”) koskee KYOCERA Document Solutions -yhtiötä, jonka toimipaikka on maassa, jossa yrityksesi käyttää KYOCERA Fleet Services -palveluita (”KFS”). Jos KYOCERA Document Solutions -yhtiöllä ei ole toimipaikkaa maassa, jossa yrityksesi käyttää KFS-palvelua, tämä Lauseke koskee KYOCERA Document Solutions Europe B.V. -yhtiötä. Luettelo asianmukaisista KYOCERA Document Solutions -yrityksistä löytyy kohdasta Oikeuksien käyttö ja yhteydenotto.Tämä Lauseke koskee niiden henkilötietojen keräämistä, joita KYOCERA Document Solutions kerää KYOCERA Fleet Services -palvelujen yhteydessä.

  • KFS Privacy Statement (English): 7 November 2018 (20181107_KFSPrivacyStatement_English.pdf)
   • 320 KB
   • PDF

  Esittely

  KYOCERA Fleet Services on tehokas verkkopohjainen palvelu, joka suorittaa laitteen hallintaa ja etähuoltoa yrityksen laitekannasta. KYOCERA Fleet Services antaa  mahdollisuuden tarkastella laitteen tilaa, nopeasti ja helposti tunnistaa ongelmat ja vastata niihin sekä suorittaa avainhuoltotöitä, mistä tahansa.

  Tässä lausunnossa selitämme yksityiskohtaisesti seuraavat:

  • Miksi käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi
  • Millä oikeudellisella perusteella käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi
  • Kenen kanssa jaamme henkilökohtaisia tietojasi
  • Mihin maihin henkilökohtaiset tietosi lähetetään
  • Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia tietojasi
  • Mihin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet
  • Mitkä lailliset oikeutesi koskevat meitä henkilötietojen käsittelyssäKuinka voit ottaa meihin yhteyttä ja muuta tärkeää tietoa.

  Miksi käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi (tarkoitus)?

  A. Laskutuksen ja toimituksen hallinta. Yrityksesi laitteiden laskutiedot jaetaan laskutusta ja tarvikkeiden hallintaa varten.

  B. Käyttäjätilien hallinta. Yrityksesi on saattanut suoraan tai välillisesti antaa meille nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme perustaa ja hallita käyttäjätiliäsi sinulle. Huomaa, että tarjoamme tätä palvelua tietojenkäsittelijänä tietojenkäsittelyn ehdoilla, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.kyoceradocumentsolutions.fi.

  C. Laitteen hallinta. Laitteen kokoonpano ja ylläpito, suojausasetukset, omaisuuden hallinta, yleiset hallinnolliset tehtävät (kuten laitteiden lisääminen ja poistaminen). Huomaa, että tarjoamme tätä palvelua tietojenkäsittelijänä tietojenkäsittelyn ehdoilla, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.kyoceradocumentsolutions.fi.

  D. Etäkäyttö. Yksittäisissä tapauksissa ja sen jälkeen kun käyttäjä on nimenomaisesti hyväksynyt tämän, lokitiedostot, joissa on laitetiedot, luodaan ja lähetetään KFS-palvelimelle ja niitä käytetään sovellettavan laitteen etähuoltoon. Huomaa, että tarjoamme tätä palvelua tietojenkäsittelijänä tietojenkäsittelyn ehdoilla, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.kyoceradocumentsolutions.fi.

  E. Laadun parantaminen. Laitetietoja, mukaan lukien laitteen IP-osoite ja sarjanumero, käytetään parantamaan laitteen ja tarvikkeiden laatua ja luotettavuutta sekä järjestelmän ja verkon skaalautuvuutta.

  Millä oikeusperustalla käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi?

  Oikeudellinen perusta henkilötietojesi käsittelemiselle A ja E kohtia varten on, että meillä on siihen perusteltu liiketoiminnallinen syy. Tästä syystä:

  • Tarkoitusta (A) varten meillä on perusteltu intressi saada yhteyshenkilö käytettävissä laskutusta ja toimituksen hallintaa varten.
  • Tarkoitusta (E) varten meidän on kyettävä arvioimaan ja parantamaan järjestelmän ja asiakkaan Kyocera-laitteiden luotettavuutta, laatua ja suorituskykyä.
  • B-D-tarkoituksia varten toimimme tietojenkäsittelyä varten puolestasi tietojenkäsittelyn ehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.kyoceradocumentsolutions.fi.

  Olemme arvioineet huolellisesti perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi sekä laillisia liiketoimintaetujamme ja seuraamme jatkuvasti tasapainoa. Jos haluat kuitenkin vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä perusteltujen liiketoimintaetujemme perusteella, katso jäljempänä kohta "Oikeutesi".

  Kenen kanssa jaamme henkilökohtaisia tietojasi?

  Henkilötietojasi saa jakaa vain seuraavien kanssa:

  • Kyocera Document Solutions Europe B.V. (Alankomaat) käyttäjätilien hallintaa ja laadun parantamista varten
  • Kyocera Document Solutions Inc. (Japani) laadun parantamiseksi ja KFS-alustan ja datan ylläpidon hallitsemiseksi
  • Ulkopuolinen KFS-palveluntarjoaja Alankomaissa (Microsoft Azure -alue Länsi-Eurooppa)
  • Ulkoinen palveluntarjoaja Kyocera-tuotteiden ja -palvelujen laadun parantamiseksi
  • Siltä osin kuin meiltä laki, asetus tai tuomioistuimen määräys vaaditaan paljastamaan henkilötietosi, saatamme joutua jakamaan henkilötietosi kyseisen lain, asetuksen tai tuomioistuimen määräyksen mukaisesti.

  Kansainväliset siirrot

  Voimme siirtää henkilökohtaisia tietojasi ryhmäyritykselle tai kolmannelle osapuolelle, joka sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tämä maa ei tarjoa riittävää suojaa kansallisessa lainsäädännössä Euroopan komission mukaan, olemme varmistaneet tämän riittävän suojan tason sopimalla sopivista lisätoimenpiteistä kyseisen konserniyhtiön tai kolmannen osapuolen kanssa tavanomaisten tietosuojalausekkeiden kautta.

  Jos käytämme Yhdysvaltain palveluntarjoajia, tällainen yhdysvaltalainen palveluntarjoaja on rekisteröitynyt itsensä EU / USA Privacy Shield -luetteloon ja se on itse sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriössä.

  Vaihtoehtoisesti voimme pyytää sinulta nimenomaista suostumustasi ehdotettuun siirtoon. Voit pyytää kopion tavanomaisista tietosuojalausekkeista lähettämällä meille sähköpostia.

  Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia ​​tietojasi?

  Olemme mahdollisuuksien mukaan asettaneet erityiset säilytysajat henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä varten. Nämä erityiset säilytysjaksot ilmoitetaan alla, tai me ilmoitamme niistä sinulle ennen tai ennen kuin aloitamme henkilötietojesi käsittelyn.
  Jos meillä ei ole mahdollista käyttää asetettuja säilytysaikoja, olemme todenneet alla kriteerit, joita käytämme määrittäessään säilytysjaksot.

  Erityiset säilytysjaksot


  Tarkoitus (A) Käyttäjätilien hallinta. Säilytämme käyttäjätiliisi liittyviä henkilökohtaisia ​​tietojasi niin kauan kuin sinulla on aktiivinen käyttäjätili kanssamme. Passiiviset käyttäjätilit poistetaan yhden vuoden kuluttua viimeisestä käytöstä. Sinun puoleltamme ei ole velvollisuutta määrittää tiliäsi; Jos et kirjaudu sisään ensimmäistä kertaa 30 päivän sisällä tilin luomisesta, me poistamme sen. Voit aina pyytää meitä poistamaan käyttäjätilisi. Tällöin poistamme käyttäjätilisi 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi.


  Tarkoitus (B) Laskutus ja toimitusten hallinta. Kaikkia tähän tarkoitukseen liittyviä (henkilökohtaisia) tietoja on säilytettävä 6 vuotta (yritystiedot) tai 10 vuotta (kirjanpitotiedot).


  Tarkoitus (C ja D) Laitehallinta ja etäkäyttö. Poistamme lokitiedostot yhden vuoden luomisen jälkeen. Kun huoltosuunnittelija kohtaa laitteen osoitekirjan etähuoltoistunnon aikana, tietoja ei pidä tallentaa osoitekirjasta.

  Perusteet säilytysaikojen määrittämiselle

  Kaikissa muissa olosuhteissa käytämme seuraavia kriteerejä määrittäessään sovellettavan säilytysajan:

  • Perusoikeuksien ja -vapauksien arviointi
  • Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus (tarkoitukset). Emme saa säilyttää henkilökohtaisia tietojasi pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon olemme keränneet ne
  • Kaikki asiaankuuluvat teollisuuden käytännöt tai säännöt henkilötietojen säilyttämisessä
  • Henkilökohtaisten tietojen pitämiseen liittyvien riskien ja kustannusten taso (oikeat ja ajantasaiset)
  • Onko meillä laillista laillista perustaa henkilötietojesi säilyttämiseen
  • Henkilötietojesi käsittelyn luonne, laajuus ja konteksti sekä suhteemme sinuun
  • Muut mahdolliset mahdolliset olosuhteet.

  Joka tapauksessa pidämme henkilökohtaiset tietosi sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja tarkistamme säännöllisesti hallussamme olevia henkilökohtaisia tietojasi.

  Mihin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet?

  Suhtaudumme henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuteen erittäin vakavasti ja pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, varkauksilta, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta tai muokkaamiselta.
  Jatkuvissa pyrkimyksissämme saavuttaa huippuosaamista turvallisuudesta kaikki Kyocera Document Solutions -yritykset, jotka ovat nimetty tässä lausunnossa, ovat hankkineet Tietoturva ISO / IEC 27001 -sertifikaatin. Lisäksi erityisesti KFS-palvelulle Kyocera Document Solutions Inc. on hankkinut ISO / IEC 27017 -sertifikaatin, jolla varmennuksella varmistetaan KFS: n tarjoamiseen sovellettavat lisätietoturvallisuusohjeet.

  Sinun oikeutesi

  Sinulla on tiettyjä laillisia oikeuksia, joista haluamme ilmoittaa sinulle.


  Pääsy. Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö henkilökohtaisia ​​tietojasi vai ei, ja siihen liittyviin tietoihin, jotka käsittelevät tätä käsittelyä.


  Oikaisu. Sinulla on oikeus saada oikaista tai täydentää henkilökohtaisia ​​tietojasi ilman aiheetonta viivytystä. Jos olet perustanut tilin kanssamme, sinulla on mahdollisuus oikaista tai täydentää henkilökohtaisia ​​tietojasi itse.


  Oikeus poistaa. Sinulla on oikeus poistaa meille henkilökohtaiset tietosi ilman aiheetonta viivytystä. Tämä oikeus rajoittuu tiettyihin perusteisiin, esimerkiksi jos olet peruuttanut suostumuksesi tai jos vastustat, eikä meillä ole pakottavia laillisia perusteita tietojen säilyttämiselle. Jos sinulla on tili meillä, monissa tapauksissa sinulla on mahdollisuus poistaa tili itse, jolloin kaikki henkilökohtaiset tietosi poistetaan pysyvästi.


  Käsittelyn rajoittaminen. Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä erityisistä syistä. Nämä ovat (1) aika, jolloin voimme tarkistaa pyyntösi mukaisten henkilökohtaisten tietojen oikeellisuuden; (2) laittoman käsittelyn poistamisen sijaan pyydät sen sijaan käytön rajoittamista; (3) tarvitset henkilökohtaisia ​​tietoja oikeudenkäynneissä; tai (4) tarkistamme, ohittavatko lailliset perusteemme vastalauseesi käsittelylle.


  Oikeus vastustaa. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos tällainen käsittely perustuu (1) perusteltuun etuomme (mukaan lukien se, että luomme sinusta profiilin suostumuksesi perusteella); (2) suoramarkkinointitarkoituksiin; tai (3) välttämättömiä yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseksi tai meille annetun julkisen vallan käyttämiseksi. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastalauseesi perusteella, ellemme osoita pakottavia laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tarvitsemme henkilökohtaisia ​​tietojasi oikeudenkäynneissä.


  Tietojen siirrettävyys. Meidän on ilmoitettava sinulle oikeudestasi saada henkilökohtaisia ​​tietojasi meiltä, ​​jotta voit siirtää henkilötietojasi toiselle palveluntarjoajalle. KFS: n osalta tämä tarkoittaa, että pyynnöstämme toimitamme sinulle käyttäjätiliisi liittyvät henkilökohtaiset tietosi. Se ei sisällä mitään laitetietoja, mukaan lukien tiedot, jotka on siirretty meille lokitiedostoon.


  Suostumuksen peruuttaminen. Jos olet toimittanut meille henkilökohtaiset tietosi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Voit tehdä niin lopettamalla tilaamasi palvelun tilauksen tarvittaessa. Voit myös tehdä niin lähettämällä meille sähköpostia soveltuvaan yksityisyyssähköpostiosoitteeseen, kuten alla todetaan. Poistamme sitten henkilötietosi pysyvästi tietokannastamme.


  Valituksen tekeminen. Sinulla on oikeus tehdä valitus etenkin asuinmaasi valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

  Käytä oikeuksiasi ja ota meihin yhteyttä

  Kyocerassa on käytettävissä tietosuojaammattilaisten verkosto, mukaan lukien tietosuojavastaava, joka auttaa sinua kyselyissasi. Jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi tai sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai lähetä meille kirje alla olevaan osoitteeseen:

  Kyocera Document Solutions Finland Oy

  Atomitie 5 C

  00370 Helsinki

  sähköposti: info@dfi.kyocera.com

  Huomaa, että käyttäessään oikeuksiamme, voimme pyytää sinua täyttämään lomakkeen. Sen jälkeen ilmoitamme sinulle pyyntösi käsittelyprosessista. Oikeutesi käyttäminen on ilmaista, ja olemme päättäneet vastata pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä.

  Muutokset tähän asiakirjaan

  Siinä tapauksessa, että muokkaamme tätä asiakirjaa, julkaistaan se verkkosivustollemme tarkistetulla julkaisupäivällä ja ilmoitamme tarvittaessa muutetusta asiakirjasta käyttäjätilisi kautta.

  België/Belgique/Belgien
  Kyocera Document Solutions Belgium N.V.
  Attn.: Data Protection Officer
  Sint-Martinusweg 199-201
  1930 Zaventem
  e: privacy@dbe.kyocera.com

   

  Danmark
  Kyocera Document Solutions Danmark A/S
  Attn.: Data Protection Officer
  Eljby Industrivej 60
  2600 Glostrup
  e: privacy@ddk.kyocera.com

   

  España
  Kyocera Document Solutions España SA
  Attn.: Data Protection Officer
  Avenida Manacor 2, Parque Rozas, 28290 Las Rozas, Madrid
  e: privacy@des.kyocera.com

   

  France
  Kyocera Document Solutions France S.A.S.
  Attn.: Data Protection Officer
  Parc Technologique Route de l’Orme
  91195 Saint Aubin
  e: privacy@dfr.kyocera.com

   

  Nederland
  Kyocera Document Solutions Nederland B.V.
  Attn.: Data Protection Officer
  Beechavenue 25
  1119 RA Schiphol-Rijk
  e: privacy@dnl.kyocera.com

   

  Portugal
  Kyocera Document Solutions Portugal Lda.
  Attn.: Data Protection Officer
  Ruaa do Centro Cultural 41
  1700-106 Lisbon
  e: privacy@dpt.kyocera.com

   

  Sverige
  Kyocera Document Solutions Nordic AB
  Attn.: Data Protection Officer
  Box 1273
  164 29 Kista
  e: privacy@dnr.kyocera.com

   

  Turkiye
  Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş
  Attn.: Data Protection Officer
  Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
  No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
  e: privacy@deu.kyocera.com

   

  Ceska Republica
  Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
  Attn.: Data Protection Officer
  Harfa Office Park Českomoravská 2420/15
  Praha 9, 190 00
  e: privacy@deu.kyocera.com

   

  Deutschland
  Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH
  Attn.: Data Protection Officer
  Otto Hahnstrasse 12
  40670 Meerbusch
  e: datenschutz@dde.kyocera.com

   

  Finland
  Kyocera Document Solutions Finland oy
  Attn.: Data Protection Officer
  Atomite 5 C, 4 krs
  00370 Helsinki
  e: privacy@dfi.kyocera.com

   

  Italia
  Kyocera Document Solutions Italy S.P.A.
  Attn.: Data Protection Officer
  Via Monfalcone 15
  20132 Milan
  e: privacy@dit.kyocera.com

   

  Österreich
  Kyocera Document Solutions Austria GmbH
  Attn.: Data Protection Officer
  Wienerbergstrasse 11
  Turm A, 18. OG, 1100, Vienna
  e: privacy@dat.kyocera.com

   

  Rossiya
  Kyocera Document Solutions Russia L.L.C.
  Attn.: Data Protection Officer
  Shchepkina Street, Building 51/4, Block 2
  129110 Moscow
  e: privacy@deu.kyocera.com

   

  South Africa
  Kyocera Document Solutions South Africa Pty. Ltd.
  Attn.: Data Protection Officer
  Hertford Office Park, 90 Bekker Road CNR Allandale, Vorna Valley, 1682
  e: privacy@deu.kyocera.com

   

  United Kingdom
  Kyocera Document Solutions (U.K.) Limited
  Attn.: Data Protection Officer
  Eldon Court 75-77 London Road, Berkshire
  RG1 5BS Reading
  e: privacy@duk.kyocera.com

  The KFS Privacy Statement in other languages

  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Czech) (20181107_KFSPrivacyStatement_Czech.pdf)
   • 426 KB
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Danish) (20181107_KFSPrivacyStatement_Danish.pdf)
   • 401 KB
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Finnish) (20181107_KFSPrivacyStatement_Finnish.pdf)
   • 494 KB
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Spanish) (20181107_KFSPrivacyStatement_Spanish.pdf)
   • 418 KB
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Swedish) (20181107_KFSPrivacyStatement_Swedish.pdf)
   • 495 KB
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (Italian) (20181107_KFSPrivacyStatemetn_Italian.pdf)
   • 0 bytes
   • PDF
  • KFS Privacy Statement 7 November 2018 (German) (20181217_KFSPrivacyStatement_German.pdf)
   • 569 KB
   • PDF

  Other Privacy Statements

  In addition to this statement, there are a few other privacy statements available for you on this website.

  • Online privacy statement

   How we process personal data for all purposes, unless included in other statements, both online and offline.

  • Privacy statement for job applicants

   This statement explains how we process personal data in the recruitment process.

  Evästeet ja yksityisyytesi

  Käytämme evästeitä tehdäksemme vuorovaikutuksen verkkosivustomme kanssa helpoksi ja tehokkaaksi. Tilastolliset evästeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin verkkosivustojemme käyttöä ja markkinointievästeitä räätälöimään mainontaa sinulle. Voit valita evästeasetukset alla olevasta 'Asetukset' -painikkeesta tai jatkaa kaikkien evästeiden valitsemalla 'Hyväksyn'.

  Evästeasetukset

  Pakolliset kenttät

  Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että verkkosivustomme toimivat oikein, tai tarjotaksemme palvelun pyynnöstäsi (esimerkiksi evästeasetuksien hallintaan). Nämä evästeet ovat aina aktiivisia, paitsi jos asetat selaimesi estämään ne, mikä saattaa estää joitain verkkosivuston osia toimimasta odotetusti.

  Pakolliset kenttät

  Nämä evästeet antavat meille mahdollisuuden mitata ja parantaa verkkosivustomme suorituskykyä.

  Pakolliset kenttät

  Nämä evästeet sijoitetaan vain, jos annat suostumuksen. Käytämme markkinointievästeitä seurataksemme kuinka napsautat ja vierailet verkkosivuillamme näyttääksemme sinulle sisältöä kiinnostuksesi perusteella ja näyttääksemme sinulle henkilökohtaisia mainoksia.