Vihreä johtaminen

KYOCERAn ympäristösääntö

Valmistuksessa monet tekijät voivat aiheuttaa hävikkiä. Hävikkiä voidaan kuitenkin vähentää lähes nollaan tai mahdollisimman vähäiselle tasolle, jos kaikki osapuolet ovat asiasta tietoisia. KYOCERA Document Solutions on omaksunut kokonaisvaltaisen”läpinäkyvyyden” lähestymistavan ja jakaa julkisesti kaikki ongelmakohdat työntekijöidensä kanssa. Tämä lähestymistapa pyrkii vähentämään hävikkiä jokaisen yksilön tiedostamista lisäämällä. Kaikki työntekijät oppivat tutkimaan jokaisen osan erittäin tarkasti, mikä auttaa hävikin vähentämisessä. Tuotteiden laadukkuus on pyritty varmistamaan lukuisilla toimenpiteillä. Yksi niistä on tunnustusten myöntäminen, jos työntekijä havaitsee kuukauden aikana yhdenkin mahdollisesti haitallisen vian. Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä asenteestamme kokonaisvaltaiseen tuotteiden laatuun koko yrityksessä.

ISO 14001

KYOCERA Document Solutionsille on myönnetty ISO 14001:2004 -sertifikaatti, joka on kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi. Tämä on osoitus siitä, että KYOCERAlla on kestävä ympäristöjohtamisen strategia ja, että KYOCERA ottaa maailmanlaajuisesti kaikissa prosesseissaan ja liiketoimintakäytännöissään huomioon niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Ensimmäisenä ISO 14001 -sertifikaatti myönnettiin KYOCERA Document Solutions Tamakin laitokselle lokakuussa 1996, ja kaikki Japanin liiketoimintakohteet saivat ISO 14001 -sertifikaatin lokakuussa 2004. Kaikki Japanin ulkopuolella toimivat yksiköt, paitsi vastikään perustetut, ovat myös saaneet ISO 14001 -sertifikaatin.

ISO 14001:2004 -sertifikaatti perustuu kansainvälisiin standardeihin, jotka on määrittänyt kansainvälinen standardisointijärjestö (ISO, International Organisation for Standardisation). Se määrittää vaatimukset ympäristöjohtamisen järjestelmälle (EMS), jotta organisaatio pystyy kehittämään ympäristökäytäntöjä ja muodostamaan tavoitteita, joissa otetaan huomioon lainsäädännön asettamat ja muut vaatimukset, joihin organisaatio sitoutuu, sekä tietoa tärkeistä ympäristönäkökohdista. 

Näiden määritettyjen ympäristönäkökohtien pohjalta laaditaan, ylläpidetään ja mitataan ohjelmia ja prosesseja, jotta voidaan 

  • saavuttaa ympäristökäytännön sitoumukset
  • ryhtyä toimenpiteisiin, jos suoritusta on parannettava
  • osoittaa, että järjestelmä on ISO 14001 -standardin vaatimusten mukainen.

Ladattavia tiedostoja

Scroll to top