Vihreät tuotteet

Tuotevastuu

Vastuu koko tuotteen elinkaaren ajan

KYOCERA Document Solutions painottaa tuotevastuuta sekä terveyden edistämistä ja ympäristön suojelua läpi koko tuotteen elinkaaren, raaka-aineista tuotantoon, logistiikkaan, pakkaamiseen ja kierrätykseen.

Pakkaaminen on olennainen osa tuotekonseptia ja sitä koskevat samat tiukat ympäristökriteerit kuin tuotekehitystä.

• Pakkauksissa käytetään mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia
• Pakkauksissa ei käytetä lainkaan polystyreeniä

Käytämme vain kuljetuspakkauksia, jotka on valmistettu pahvista tai paperista.

KYOCERA Document Solutions on johtavassa asemassa pakkauksien kehittämisessä ja sille myönnettiin Japanese Institute of Packaging Materialsin toimesta “Good Packaging” – palkinto. Yritys sai maininnan pakkausmateriaalien käytöstä ja niiden ekologisuudesta.

Kopiokoneemme ja tulostimemme ovat täysin lyijyttömiä ja noudattavat kaikkia EU:n elektronisia tuotteita koskevia säädöksiä. Kaikki tuotteet täyttävät ympäristömerkkien kriteerit. (Kuten Blue Angel)

Käyttämällä elinkaarianalyysiä kunkin tuotteen ympäristövaikutukset sen elinkaaren eri vaiheissa voidaan analysoida systemaattisesti, ja näin voidaan tehdä parannuksia vuosi vuodelta.

Tulostimissa joudutaan yleensä vaihtamaan muutaman tuhannen sivun välein värikasetti, jossa on mukana rumpu ja kehiteyksikkö. KYOCERA on kehittänyt ”Long-life konseptin” ja sen ECOSYS-tulostimissa on kestävät a-SI (amorfiset silikoni) rummut, niin että vain väriainepakkaus tarvitsee vaihtaa säännöllisesti. Näin voidaan tulostaa jopa 300 000 sivua ilman rummun vaihtoa minkä ansiosta sekä jätettä että kustannuksia syntyy merkittävästi vähemmän.

Scroll to top