Käyttöönotto

ETSI TALOUDELLISTA TASAPAINOA

Käyttöönoton aikana pyrimme vaikuttamaan päivittäiseen liiketoimintaanne mahdollisimman vähän – näin seisonta-aika ja riskit pysyvät pieninä. Siksi käyttöönottoa valvoo ammattimainen projektinhallintatiimi, ja sen toteutuksesta vastaavat erittäin ammattitaitoiset teknikot ja IT-asiantuntijat.

  • Ammattimainen muutoksenhallinta: omistautunut palvelu ja jatkuvat etenemisraportit
  • Laitteiston ja ohjelmiston asennus: asentajina valtuutetut KYOCERAn IT-asiantuntijat ja teknikot
  • Koulutus: henkilöstön ja asiakaspalvelun tuki virheiden ja seisonta-ajan eliminoimiseksi
  • Joustava logistiikan suunnittelu ja toteutus
  • Säilytys ja hävittäminen: turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöä sekä säännöksiä noudattaen

Katso, mitä tapahtuu seuraavassa vaiheessa...

Scroll to top