Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot

Näitä Tietojenkäsittelyä Koskevia Ehtoja (”Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot”) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jonka KYOCERA Document Solutions (“KYOCERA”) suorittaa siinä maassa, jossa Asiakkaan kotipaikka on ja ne liittyvät palveluihin, jotka on kuvattu Tietojenkäsittelyä Koskevien Ehtojen Liitteessä 1. Liite 3 sisältää luettelon KYOCERA Document Solutions -yrityksistä.

 

Mikäli yrityksesi ei ole tilannut jotakin Liitteessä 1 mainittua Palvelua, nämä Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot eivät koske niitä Palveluita.

 

Nämä Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesi ja niissä määritellään Tietojenkäsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät sekä Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet ja niitä täydennetään ehdoilla, jotka on määritelty KYOCERAn ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa, jota sovelletaan Palveluihin (”Sopimus”).

 

Asiakas on Rekisterinpitäjä ja KYOCERA Käsittelijä ottaen huomioon Henkilötietojen käsittelyn Sopimuksen ja näiden Tietojenkäsittelyä Koskevien Ehtojen perusteella tai, mahdollisesti Asiakas toimii Käsittelijänä loppuasiakkailleen ja KYOCERA toimii Asiakkaan Alihankkijana Toimivana Käsittelijänä noudattaen Asiakkaan ja loppuasiakkaiden ohjeita.

Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot

Näitä Tietojenkäsittelyä Koskevia Ehtoja (”Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot”) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jonka KYOCERA Document Solutions (“KYOCERA”) suorittaa siinä maassa, jossa Asiakkaan kotipaikka on ja ne liittyvät palveluihin, jotka on kuvattu Tietojenkäsittelyä Koskevien Ehtojen Liitteessä 1. Liite 3 sisältää luettelon KYOCERA Document Solutions -yrityksistä.

 

Mikäli yrityksesi ei ole tilannut jotakin Liitteessä 1 mainittua Palvelua, nämä Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot eivät koske niitä Palveluita.

 

Nämä Tietojenkäsittelyä Koskevat Ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesi ja niissä määritellään Tietojenkäsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät sekä Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet ja niitä täydennetään ehdoilla, jotka on määritelty KYOCERAn ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa, jota sovelletaan Palveluihin (”Sopimus”).

 

Asiakas on Rekisterinpitäjä ja KYOCERA Käsittelijä ottaen huomioon Henkilötietojen käsittelyn Sopimuksen ja näiden Tietojenkäsittelyä Koskevien Ehtojen perusteella tai, mahdollisesti Asiakas toimii Käsittelijänä loppuasiakkailleen ja KYOCERA toimii Asiakkaan Alihankkijana Toimivana Käsittelijänä noudattaen Asiakkaan ja loppuasiakkaiden ohjeita.

 

Scroll to top