Legal Notices

Tavaramerkkien merkitys:

Tavaramerkiksi on identifioitu ’KYOCERA’ ja ’Document Solutions’ logot, jotka kuuluvat osana brändimerkkiin, tavaramerkkiin ja/tai tuotenimeen niin kuin niitä on käytetty tällä websivustolla tai muussa materiaalissa. Tuotenimiin kuuluvat seuraavat nimet: “KYOCERA Document Solutions International Sales”, KYOCERA Document Solutions Finland Oy ja KYOCERA Document Solutions Inc. ja KYOCERA Corporation, sekä tällä websivustolla listatut tytäryhtiöt. Tässä yhteydessä tavaramerkin tunnusomaisiin elementteihin kuuluvat siis ”KYOCERA Document Solutions”, jotka esiintyvät tuotenimissä KYOCERA Document Solutions Europe ja KYOCERA Document Solutions Inc., KYOCERA Corporation, sekä tytäryhtiöidemme tuotenimissä. Tavaramerkit voivat sisältää muita joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, tuotenimiä ja erottavia tunnusmerkkejä, jotka ovat KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n tai KYOCERA Document Solutions Inc.in tai KYOCERA Corporationin käytössä joko tällä hetkellä tai joita otetaan käyttöön tulevaisuudessa.

Kaikki tavaramerkit ovat KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Inc.in ja KYOCERA Corporationin omaisuutta, ja niiden käyttöoikeudet omistavat ja niitä valvovat KYOCERA Document Solutions Finland Oy ja KYOCERA Document Solutions Inc. ja KYOCERA Corporation.

Lisätietoja käyttöehdoista, tukimateriaaleja sekä ”käyttölupa” on saatavilla normaalien myyntikanavien kautta. KYOCERA-tavaramerkin sekä KYOCERA ja Mita -tavaramerkkien yhdistelmien käyttö voidaan myöntää ainoastaan KYOCERA Document Solutions Finland Oy, Amsterdamin kirjallisella suostumuksella.

Kaikki muut tällä websivustolla mainitut tavaramerkit ovat niiden haltijoidensa omaisuutta.

Tämä websivusto tai mikään meihin yhteydessä oleva websivusto ei sisällä täyttä listaa KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Inc.in ja KYOCERA Corporation tavaramerkeistä. Tuotteen tai palvelun nimen puuttuminen ei siten tarkoita luopumista KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n ja KYOCERA Document Solutions Inc.in ja KYOCERA Corporationin tavaramerkki- tai muista teollis- ja tekijänoikeuksista.

Tavaramerkin käyttö logon tyylitellyssä tai muokatussa muodossa sallitaan ainoastaan lisenssillä - luvaton käyttö on ankarasti kielletty. KYOCERA Corporationin, KYOCERA Document Solutions Inc.in, KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n tai niiden tytäryhtiöiden kaikkien liikekumppanien tulee käyttää tavaramerkkejä yritysilmeen ohjeissa määritellyllä tavalla. Ohjeet löytyvät tavaramerkkikäsikirjasta, ja ne koskevat esimerkiksi tavaramerkin mitta-, sijainti- ja aluesuhteita, sekä tuotenimeämme ja yritysmerkkiämme. Lisäksi tavaramerkkien käyttö sallitaan ainoastaan KYOCERA Document Solutions B.V:n ja KYOCERA Document Solutions Inc.in tuotteiden yhteydessä. Tavaramerkkejä ei pidä käyttää millään epäselvällä tai harhaanjohtavalla tavalla; tai tavalla joka aiheuttaa epäselvyyttä tai on harhaanjohtava KYOCERA Document Solutionsn tuotteiden alkuperän tai laadun suhteen; tai vahingoittaa tavaramerkin hyvää mainetta; tai tavalla, joka riskeeraa tällaisen epäselvyyden tai vahingon syntymistä.

Lisätietoja löytyy yllämainituista tukimateriaaleistamme sekä ”käyttöluvasta”. Huomaa, että KYOCERA Document Solutions Finland Oy tai KYOCERA Document Solutions Inc. tai KYOCERA Corporation voivat vaatia tavaramerkin luvattoman tai muokatun käytön ”lopettamista”, tai jos sen käytöstä aiheutuu haittaa yrityksen hyvälle maineelle ja tavoitteille, tai jos se loukkaa ”käyttölupaa”.

Vastuuvapauslauseke

Websivustojen käyttöä koskeva ilmoitus.

Websivustolla esiintyvien tietojen käyttöoikeus: KYOCERA Document Solutions Finland Oy myöntää oikeutetuille käyttäjille salasanan, jonka avulla on pääsy sivuston ”jälleenmyyjä”-osioon; salasana on tarkoitettu ainoastaan oikeutetun käyttäjän käyttöön eikä sitä saa levittää edelleen muille käyttäjille.

KYOCERA Document Solutions Finland Oy on julkaissut KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n websivuston ”jälleenmyyjä”-osion tiedot parhaan ammatillisen tietämyksensä ja kykynsä mukaan. Olemme tehneet parhaamme, että tiedot ovat julkaisuhetkellä ajantasaiset ja oikein.

KYOCERA Document Solutions Finland Oy ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tietojen käyttämisestä aiheutuvaan toimintaan.

KYOCERA Document Solutions Finland Oy ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta eikä sitä voida pitää vastuussa minkään kolmansien osapuolten kokemista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ohjelmoinnista, toiminnasta tai huoltokäsikirjoista saamiaan tietoja; insinööri- tai teknisiä tietoja; tai mitään muuta tietoa, jota KYOCERA Document Solutions Finland Oy saattaa antaa käyttäjälle jälleenmyyjä-osion sivuilla.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja käyttää tietoja niiden tarkoittamalla tavalla. Jos käyttäjä joutuu teknisistä syistä luovuttamaan edellä mainittuja tietoja toisille henkilöille, hänen on varmistettava, että nämä henkilöt ovat samalla tavalla sitoutuneet tietojen salassapitoon.

Jos käyttäjä saa tietoonsa, että kolmas osapuoli toiminnallaan saattaa kyseenalaiseksi tai loukkaa tavaramerkkejä, tuotenimiä, tekijänoikeuksia, patentteja tai muita tekijänoikeuksia, täytyy hänen ilmoittaa siitä viipymättä KYOCERA Document Solutions Finland Oy:lle ja avustaa KYOCERA Document Solutions Finland Oy:tä suojaamaan sen oikeuksia.

Tällä websivustolla olevia tietoja ei ole tarkoitettu minkään tuotteen tai palvelun varmana myyntitarjouksena tai ostoehdotuksena, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä.

KYOCERA Document Solutions Finland Oy voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tällä websivustolla annettuja tietoja eikä se sitoudu millään tavalla päivittämään sivuston tietoja.

Linkit

KYOCERA Document Solutions Finland Oy ei ole vastuussa mistään sen sivustolle yhteydessä olevien linkkien aineistosta tai niiden sisältämistä linkeistä. Hypertekstilinkit on tarkoitettu ainoastaan käytön helpottamiseksi ja tällaisten linkkien olemassaolo ei millään tavalla tarkoita niiden sisältämien aineistojen suosittelua.

Tekijänoikeus

Tämän websivuston aineisto on tekijänoikeuslailla suojattu. KYOCERA Document Solutions Finland Oy antaa kuitenkin käyttäjälle oikeuden tallentaa ja jäljentää websivuston julkisella alueella julkaistua tekstiä. Tekijänoikeuslaillisista syistä tällä websivustolla esiintyvien kuvien ja kaavioiden tallentaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua.

Toimitus

Lisätietoja websivuston aineistosta on saatavilla osoitteesta:

KYOCERA Document Solutions Finland Oy
mailto: info@dfi.kyocera.com

Tietoja annetaan EU-direktiivin 2000/31/EC nojalla, lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteys lakineuvojaasi.

Tytäryhtiöidemme kaupparekisteritietoja varten ole hyvä ja tarkista maakohtaista toimistoamme lähinnä olevan Kansainvälisen kauppakamarin rekisteritiedot.

KYOCERA Document Solutions Finland Oy: n Y-tunnus on FI04723724 ja kaupparekisterinumero 303.205

Yksityisyyssuoja

KYOCERA Document Solutions Finland Oy on kiitollinen käynnistäsi sen websivustolla ja sen tuotteita kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Sinun oikeutesi yksityisyys- ja tietosuojaan KYOCERA Document Solutions Finland Oy:lle ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että käyntisi websivustollamme on mahdollisimman miellyttävä. Avaamalla websivuston sitoudut noudattamaan edellä kuvattuja oikeudellisia ehtoja. KYOCERA Document Solutions Finland Oy noudattaa EU:n tietosuojadirektiiviä ja siitä johtuvaa kansallista lainsäädäntöä; ole hyvä ja tutustu kyseisiin EU-direktiiveihin.

Henkilökohtaiset tiedot

Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi painomateriaaleja tilattaessa, KYOCERA Document Solutions Finland Oy saattaa pyytää sinua täyttämään lomakkeen, jossa pyydetään henkilökohtaisia tietoja. Tällaisten tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista. Tarvitsemme henkilötietojasi ainoastaan yhteydenottosi oikeaan käsittelyyn. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti: KYOCERA Document Solutions Finland Oy ei luovuta käyttäjätietoja kolmansille osapuolille.

Turvallisuus

KYOCERA Document Solutions Finland Oy katsoo, että sinun yksityisyytesi ja turvallisuutesi ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja siksi se on panostanut suuresti henkilötietojesi suojaamiseen. Jotta voimme varmistaa korkeimmat mahdolliset turvallisuusstandardit, käytämme teknisiä - ja organisaattorisia turvallisuusasetuksia. Turvallisuusasetuksiamme päivitetään jatkuvasti, kun uutta teknologiaa tulee saataville. Tämä voi aiheuttaa muutoksia esimerkiksi evästeiden (cookies) käytössä.

Evästeet (cookies)

KYOCERA Document Solutions Finland Oy käyttää evästeitä käyttäjiensä mieltymysten seuraamiseen sekä websivuston optimoimiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka asennetaan suostumuksellasi tietokoneesi kovalevylle. Voit sallia tai estää evästeiden käytön milloin tahansa. Websivusto on rakennettu mahdollisimman tarkasti niin, että sen käyttö on aina samanlaista evästeiden käytöstä riippumatta. Kaikki evästeet eivät ole samanlaisia. Evästeitä on kahdenlaisia: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoeväste ylläpitää käyttäjäistuntoa ja ohjaa palvelimen seuraaville sivuille. Pysyvät evästeet kertovat mitä sivustoja katsellaan. Evästeet auttavat websivustoamme palvelemaan tarpeitasi paremmin. Eväste tallentaa joka tapauksessa vain teknistä tietoa, eikä se kerro meille sähköpostiosoitettasi tai henkilöllisyyttäsi.

© KYOCERA Document Solutions Finland Oy

Scroll to top